Krompašská knižnica sa teší veľkému záujmu. Počas roka pripravuje množstvo podujatí, najmä pre školákov a študentov, besedy pre deti aj dospelých, na jej pôde sa uskutočňujú aj tvorivé dielničky pre šikovné deti. Jednoducho, v krompašskej knižnici to stále pulzuje.

Marec je už tradične spájaný s knihami. Preto aj podujatia v tomto mesiaci boli plné kníh a zaujímavosti o autoroch a publikáciách. Na podujatia prišlo 509 detí a mládeže. Zamerané boli na život a tvorbu autorov kníh pre deti a mládež, na tému ako vzniká kniha, na tému mesto, v ktorom žijeme a pod. Návštevnosť mimo podujatí dosiahla číslo 693.

Krompašská knižnica patrí k moderným zariadeniam a ponúka množstvo literatúry pre deti, mládež a dospelých čitateľov. V týchto dňoch do knižného fondu pribudli ďalšie zaujímavé tituly.