Vy, milí učitelia ste svojou osobnosťou predovšetkým vzorom pre svojich žiakov. Výchova dieťaťa je zložitý a náročný proces, no zároveň je to krásny pocit, ak sa robí s láskou, ktorá otvára nielen mysle, ale aj srdcia.

Byť učiteľom nie je iba o vedomostiach a múdrosti, učiteľ by mal byť radcom, mal by vedieť pochopiť svojho žiaka, zaujať správne stanovisko, hodnotiť prácu žiaka nie podľa sympatií, ale podľa snaženia a prístupu k povinnostiam. Na druhej strane musí byť aj dobrým psychológom, vychovávateľom, radcom i kamarátom.

Dovoľte mi, aby som vám k vášmu sviatku zablahoželal a poprial hlavne veľa tvorivých síl, veľa zdravia a trpezlivosti, nech sa vám práca s deťmi darí, prináša radosť na oboch stranách a nech to ľudské vo vás prispeje k priateľskej a spravodlivej atmosfére na našich školách.

 

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov.

 

Ing. Dárius Dubiňák

primátor mesta