V roku 2023 pribudli v krompašskej knižnici knihy v hodnote takmer 5 900 €, z toho 3 284 € z grantových prostriedkov. Prírastok kníh bol 643. Knižnica v meste sa z roka na rok teší väčšiemu záujmu, čo svedčí o jej kvalitnej ponuke nielen kníh, ale aj akcií a podujatí, ktoré organizuje. Kým v roku 2020 bolo zaregistrovaných 694 čitateľov, vlani ich bolo už 893, z toho detí 472 (v porovnaní s rokom 2020 to bol nárast o takmer 50 čitateľov).

Aj v počte uskutočnených podujatí v priebehu roka sa môže naša knižnica pochváliť ich úctyhodným počtom – 227 z toho 164 bolo výstaviek. Aj v tejto „kategórii“ zaznamenala nárast v porovnaní s číslami spred troch rokov, kedy bolo uskutočnených 85 podujatí a 61 výstaviek.

Vlani zaznamenala knižnica 12 895 výpožičiek, z toho 7 215 bolo dospelých čitateľov a 5000 detských. Prezenčne si publikácie vypožičalo 38 čitateľov. Návštevnosť tiež „vyrástla“ do krásnych čísel – 10 832 návštevníkov. A tá v online priestore (na webovej stránke knižnice) dosiahla takmer 35-tisíc €.