Je to odsúdeniahodný čin, preto budeme konať....

Mesto Krompachy každoročne zabezpečuje náhradnú výsadbu podľa platných rozhodnutí, ktoré vydáva Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi. Aj minulý rok sme na území mesta vysadili nové stromčeky a kry v hodnote viac ako 4 tisíc eur . Stromčeky sme museli vybrať v dostupných záhradníctvach, boli sme v Rozhanoviach aj v Moldave nad Bodvou (teda nie niekde za rohom), potom nám to doviezli a nakoniec vysadili na vopred určené pozemky. Následne sme zabezpečovali ich zálievku, aby sa nám „chytili“.

Dňa 14.3.2024 po ceste domov z práce si náš kolega všimol, že stromčeky na ktorých výsadbe sa spolupodieľal niekto spílil a vyvrátil. Drevná hmota bola ponechaná na mieste. Bodaj by to bol HOAX, ale je to pravda milí občania. Stromčeky boli vysadené pri novom ihrisku medzi Poštovou 5 a SNP 7. Mesto bude musieť teda znova absolvovať celý proces od výberu po výsadbu nových stromčekov , ktoré sa musia posadiť na to isté miesto. 

Mesto v predmetnej veci preveruje kamerové záznamy a podáva trestné oznámenie na políciu.

Týmto apelujeme na všetkých občanov mesta, aby neničili zeleň v našom meste a nepodporovali takéto konanie.

Prosíme občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o predmetnom incidente, aby kontaktovali pracovníkov MsÚ Krompachy na tel. čísle 053/4192234 alebo 0918 959 993.