V dennom stacionári sme ako jedna rodina, kde panuje príjemná atmosféra a nálada, máme sa tu navzájom rady, a aj touto cestou ďakujeme všetkým za prejavenú lásku, ktorá nás navzájom aj na diaľku spája.

Preto Vám všetkým z láskou zasielame vlastnoručne vyrobené a vymaľované  „VALENTÍNKY“  a prajeme veľa lásky.