Pri príležitosti končiacich sa fašiangov zamestnanci Denného stacionára v Krompachoch pripravili pre svojich klientov fašiangové popoludnie s bohatým kultúrnym programom. Priestory zariadenia vyzdobili tematickou fašiangovou výzdobou a dobrou náladou zaručili nezabudnuteľné popoludnie. A veru nám v dennom stacionári bolo poriadne veselo.

Klienti si vlastnoručne vyrobili fašiangové masky a zabávali sa pri tanci, fašiangových vinšoch a hrách. Zaspievali si aj známe ľudové piesne, medzi ktorými nechýbala pieseň Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde.
Po programe bol čas na občerstvenie sa kávičkou, koláčikmi, výbornými šiškami a ďalšími fašiangovými dobrotami.

Úprimne veríme, že takáto pekná akcia sa ešte zopakuje.