Ulicou širokou valí sa dav,

ulicou širokou syčí sťa had,

tisíce, tisíce, tisíce hláv

ženie tu kupredu nenávisť, hlad.

 

Mesto Krompachy si v utorok 20. februára pripomenulo tragické udalosti známe ako Krompašská vzbura. V stredu 21. februára 2024 uplynie 103 rokov od Krompašskej vzbury. Každoročná spomienka na jeden z najkrvavejších okamihov v histórii nášho mesta začala na mestskom cintoríne pri hrobe obetí vzbury. Čítajúc náhrobný text: "Večná pamäť padlým bojovníkom za práva a slobodu pracujúceho ľudu," uvedomujeme si odkaz nám i budúcim generáciám, aby sme pamätali, aby sme nezabúdali. 

Ako v slávnostnom príhovore uviedol primátor mesta Ing. Dárius Dubiňák, Krompašská vzbura bola vzburou hladujúcich ľudí sužovaných osudom v zlých sociálnych podmienkach. "Bola bojom matiek a manželiek za chlieb každodenný. Bojom za jedno zo základných ľudských práv – právo človeka na jedlo. Krompašským ženám právom patrí naša úcta. Bojovali za to, aby ich rodiny mali čo jesť, aby sa prídel potravín neznižoval a ich rodiny nehladovali. Tragédia Krompašskej vzbury je aj po 103 rokoch odkazom boja za právo človeka na jedlo a zároveň silným mementom udalostí, ktoré sa nesmú viac opakovať," zdôraznil primátor.  

Nedostatok potravín, nízke mzdy, chýbajúca práca, také boli životné podmienky Slovákov v prvom desaťročí 20. storočia. Celosvetová kríza, ktorá zachvátila svet mala obrovský dopad na železiarenský priemysel, ktorý bol v tom čase určujúcim pre život Krompašanov. Na tomto podhubí sa formovali revolučné nálady v rokoch 1919 – 1920. Tie vyústili v tragické udalosti známe ako Krompašská vzbura. Tie do histórie vstúpili v pondelok 21. februára 1921.

Mesto Krompachy ďakuje všetkým, ktorí sa pietnej spomienky pri príležitosti výročia Krompašskej vzbury, zúčastnili a vzdali úctu obetiam.