V zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční prvé zasadanie okrskových volebných komisií v Krompachoch pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024, ktoré zvolal primátor mesta, Ing. Dárius Dubiňák,

dňa 22.02.2024, t.j. vo štvrtok o 15,30 hod.,

v zasadačke Mestského úradu v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy.
Účasť delegovaných členov okrskových volebných komisií na tomto zasadaní je nutná z dôvodu zloženia sľubu členov a určenia predsedu a podpredsedu okrskových volebných komisií.