Prevádzková doba

pondelok - piatok /počas prázdnin a sviatkov/
09,00 hod. - 14,00 hod.  deti a mládež

pondelok - piatok /počas roka/
15,00 hod. - 20,00 hod. rezervované pre ostatnú verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom

sobota - nedeľa
11,00 hod. - 20,00 hod.  verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom


Poplatok za služby spojené s užívaním  ŠpO  je 3,- € /hod.

Pri umelom osvetlení poplatok je 5,- € /hod.

Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť u správcu ŠpO najneskôr deň vopred, prípadne do 15:00 hod. v deň rezervácie (v piatok do 14:00 hod.) na tel. č. 0917 83 33 67