Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

Vyvesené: 07.02.2024