OZNÁMENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

 

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu:

podatelna@krompachy.sk

 

Tlačivo - Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu: