Aj denný stacionár, ktorý je v istom zmysle domovom pre klientov tohto sociálneho zariadenia, navštívili za týmto účelom dňa 11.1.2024 miestni rímskokatolícki kňazi, ktorí nám popriali do nového roka všetko dobré.

Klienti denného stacionára sa návšteve veľmi potešili. Bolo to úžasné stretnutie v milej a príjemnej atmosfére, kde klienti v rozhovoroch pocítili blízkosť človeka a záujem o nich.

Túto vzácnu návštevu nám bude pripomínať aj nápis nad dverami „C+M+B 2024“.