Už stovky rokov 6. decembra rozdáva dobrým deťom do vyčistených topánok v oknách sladkosti a neposlušným uhlíky, alebo cibuľu. Má aj pomocníkov anjela a čerta. V stredu 6. decembra sa aj klienti DS v Krompachoch stretli v spoločenskej miestnosti a netrpezlivo čakali so zatajeným dychom na príchod Mikuláša a on naozaj prišiel aj so svojimi pomocníkmi – anjelom a čertom. Usadil sa a porozprával s nami, pozorne sledoval  a počúval všetky želania a priania klientov. A potom už nastal ten radostný okamih, keď Mikuláš rozdal  klientom DS balíčky, anjel im ponúkol sladké maškrty a čert ich pokreslil sadzou po líčkach. Na pamiatku sme sa všetci spolu odfotografovali a oni už aj odchádzali ďalej, aby mohli obdarovať ďalších. Ďakujeme ti milý Mikuláš a tešíme sa na stretnutie s tebou s košom plným dobrôt opäť o rok.