Slávnostne ju zapálil krompašský dekan Mgr. Stanislav Kocúr za asistencie kaplána Mgr. Matúša Boháčika.

Podvečerného zažínania sa zúčastnil primátor mesta Ing. Dárius Dubiňák a prednostka mestského úradu Anna Nemčíková. Zapálenie sprevádzali piesne v podaní krompašského zboru Canthica Christiana.

 

Horeli štyri sviečky na adventnom venci, tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť:

Prvá sviečka vzdychla a povedala, volám sa Mier, moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú. Jej svetlo bolo čím ďalej menšie až nakoniec zhaslo. 

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala, volám sa Viera, som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá preto význam, aby som svietila. Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka tiež zhasla. 

Ticho a smutne sa k slovu prihlásila tretia sviečka, ja sa volám Láska, už nemám silu, aby som horela, ľudia ma dali stranou. Vidia len samých seba a žiadnych iných, ktorých by mali radi. A s posledným záchvevom zhasla. 

Vtom vošlo do miestnosti dieťa, pozeralo sa na sviečky a povedalo, vy musíte predsa svieťiť a začalo plakať. Prihlásila sa k slovu i štvrtá sviečka a povedala, neboj sa, pokiaľ ja svietim, môžem i ostatné sviečky zapáliť, volám sa Nádej. Dieťa zapálilo od tejto sviečky aj ostatné. 

Plameň Nádeje by nikdy nemal v našom živote vyhasnúť. A každý z nás by mal plamene Mieru, Viery, Lásky a Nádeje neustále udržiavať zapálené.

 

Advent je už tradične obdobím rozjímania, upokojenia a dobročinnosti.

Z mesta Krompachy Vám želáme pokojný adventný čas naplnený pohodou a spokojnosťou.