Prijímateľ:                              Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Názov projektu:                      Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy

Číslo zmluvy:                           Z-2021/004-24

Výška príspevku:                     72 613,15 €
 
Prvá platba (80% príspevku): 58 090,52 €
 
Zvyšná časť príspevku:            14 522,63 €
 
 

 vyúčtovanie 80% poskytnutého príspevku:

 • dodávateľ: BD plus s.r.o.
 • IČO: 45633681
 • suma: 56.223,52 €
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                        
 • dátum úhrady: 2.10.2023
 • dodávateľ: BD plus s.r.o.
 • IČO: 45633681
 • suma: 1.867,00 €
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                        
 • dátum úhrady: 2.10.2023

 

 doklady preukazujúce vynaloženie povinného spolufinancovania

 • dodávateľ: BD plus s.r.o.
 • IČO: 45633681
 • suma: 76 598,27 €
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                        
 • dátum úhrady: 20.12.2022

 

 vyúčtovanie sumy zodpovedajúcej výške zvyšnej časti príspevku

 • dodávateľ: BD plus s.r.o.
 • IČO: 45633681
 • suma: 7 562,63 €
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                        
 • dátum úhrady: 2.10.2023

 

 • dodávateľ: Ing. arch. Ján Katuščák
 • IČO: 14277051
 • suma: 6 960,00 €
 • opis účelu: projektová dokumentácia                  
 • dátum úhrady: 25.1.2022