Osobnosti a ocenenia 2021

Cena primátora mesta

Martinovi NEUBELLEROVI
pri príležitosti zrazu veteránov RETROMOTOVÍKEND 2021, konaného v dňoch 11.-13.6.2021 „najkrajšie auto“

Jánovi DEMČOVI
pri príležitosti zrazu veteránov RETROMOTOVÍKEND 2021, konaného v dňoch 11.-13.6.2021 „najkrajšia motorka“

Ing. Jane TUREKOVEJ
za získanie diamantovej Jánskeho plakety pri bezplatnom darovaní krvi

Ondrejovi HORVÁTOVI
za získanie diamantovej Jánskeho plakety pri bezplatnom darovaní krvi

Čestné uznanie primátora mesta

Ing. Jane TRELOVEJ
za získanie zlatej Jánskeho plakety pri bezplatnom darovaní krvi

Valeriánovi BUCOVI
za získanie zlatej Jánskeho plakety pri bezplatnom darovaní krvi

Miroslavovi BERNÁTHOVI
za získanie zlatej Jánskeho plakety pri bezplatnom darovaní krvi

 

Osobnosti a ocenenia 2022

Čestný občan mesta

Heather MORRIS
za propagáciu mesta na Slovensku aj vo svete


Cena mesta

Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Krompachy
za pomoc v čase pandémie COVID 19 a pomoc pri likvidácii požiarov

Občianskemu združeniu „Humanita pre život“
pri príležitosti 30. výročia vzniku organizácie a humanitárnu pomoc chorým a postihnutým deťom a mládeži

Ing. Jurajovi SKURKOVI
za dlhoročnú a aktívnu činnosť PZ Krompachy

Ing. Jánovi BIĽOVI
za dlhoročnú činnosť vo FK Pokrok Krompachy, za rozvoj a podporu mládežníckeho futbalu v Krompachoch

Igorovi JENDRUCHOVI
za dlhoročnú činnosť v BK Kovohuty Krompachy a za rozvoj a podporu mládežníckeho basketbalu v Krompachoch

Cena primátora mesta

PaedDr. Darine DUDIČOVEJ
za dlhoročnú a aktívnu prácu v ZPOZ Krompachy

Márii DUBIŇÁKOVEJ
za dlhoročnú a aktívnu prácu v ZPOZ Krompachy

Mgr. Tatiane ZNANCOVEJ
za dlhoročnú a aktívnu prácu v ZPOZ Krompachy

Jánovi ŽIŠKOVI
za dlhoročnú a aktívnu prácu v JDS Krompachy

Čestné uznanie primátora mesta

Ľubomírovi BREJČÁKOVI
za získanie zlatej Janského plakety za bezplatné darcovstvo krvi

 

Osobnosti a ocenenia 2023

Cena mesta

Ing. Ivete RUŠINOVEJ
za dlhoročnú aktívnu prácu počas pôsobenia vo funkcii primátorky mesta Krompachy


Cena primátora mesta

Petrovi KURAJOVI
za rozvoj a budovanie umeleckých hodnôt prostredníctvom sôch

Ing. Ladislavovi MATURKANIČOVI
za rozvoj školstva v meste Krompachy

Jánovi ŠMIDOVI
za dlhoročnú činnosť v FK Pokrok Krompachy a za vynikajúce výsledky v športe inline speed

Čestné uznanie primátora mesta

Mgr. Jozefovi BALUCHOVI
za rozvoj futbalu v meste Krompachy
PaedDr. Dávidovi RICHNAVSKÉMU
za rozvoj futbalu v meste Krompachy
PaedDr. Renému RODZIKOVI
za rozvoj futbalu v meste Krompachy
Mariánovi MAŇOVSKÉMU
za získanie zlatej Jánskeho plakety pri bezplatnom darovaní krvi
Matúšovi HOLDOVI
za získanie zlatej Jánskeho plakety pri bezplatnom darovaní krvi