Súhlas s návštevou môže vo výnimočných situáciách udeliť primár oddelenia alebo službukonajúci lekár za dodržiavania hygienických podmienok – návleky na obuv, nosenie ochranného rúška alebo respirátora. Rozhodnutie je platné do odvolania. 

Zákaz návštev platí pre všetky lôžkové oddelenia krompašskej nemocnice. „Koncom októbra sme prijali opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať riziko šírenia respiračných chorôb a našim pacientom a kolegom zabezpečiť maximálnu ochranu. Vo výnimočných prípadoch bude za potrebných hygienických opatrení možná návšteva so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára. Rozhodnutie je platné od 26. 10. 2023 do odvolania,“ informuje konateľ spoločnosti a námestník LPS krompašskej nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.