Centrálny detský park, ulica Mikuláša Šprinca:

Otváracia doba:

apríl – máj od 10:00 do 19:00 hod.

júl - august od 10:00 do 21:00 hod.

september – október od 10:00 do 18:00 hod.

Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30 hod.

CDP je určený pre deti od 3 do 12 rokov

 

Multifunkčné ihrisko na areáli – Maurerova ulica:

apríl – máj od 10:00 do 19:00 hod.

júl - august od 10:00 do 21:00 hod.

september – október od 10:00 do 18:00 hod.

Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30 hod.

 

Multifunkčné ihrisko pod Okruhliskom, Kúpeľná ulica:

Otváracia doba je od 8:30 do 18:00 hod.

Sobota, nedeľa je od 10:00 do 16:00 hod.

Rezervácia ihriska na tel. č. 0917 833 367

Poplatok za služby spojené s užívaním multifunčkného ihriska 1,00 € / os.