Názov príjemcu:                     Mesto Krompachy

Názov projektu:                      Krompachy - Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3

Výška poskytnutej dotácie:   222 890,00 €

Rok poskytnutia dotácie:       2022

 

Tento projekt bol realizovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Predmetom projektu bolo:

  • Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
  • Výmena otvorových výplní

  • Zateplenie a výmena strechy

  • Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu

  • Práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení na zachovanie miest hniezdenia a rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha

 

 Stav pred realizáciou projektu:

 

Stav po realizácií projektu: