OZNÁMENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

 

 Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu:

podatelna@krompachy.sk

 

 Informácie o hlasovacom preukaze (požiadanie, termíny, hlasovanie):

Hlasovací preukaz - informácia