OZNÁMENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Krompachoch pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

 jan.ivanco@krompachy.sk

 

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie] doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote do 21. augusta 2023 do 24.00 hod.

 

Volebné okrsky a volebné miestností v Krompachoch