Prosíme majiteľov hrobových miest, aby si prišli očistiť pomníky.

Pohrebná služba Ekover, s.r.o.