Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacoch po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť, že prijíma opäť predošlé priezvisko.

Potrebné doklady

- oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
- sobášny list
- občiansky preukaz