"Je ťažké nájsť stále nové slová na vyjadrenie vďaky, ktorú prechovávame k matkám, slová na vyjadrenie nášho vrúcneho vzťahu. Najsilnejšie sú vari tieto dve: „Ďakujeme, mama“. Ďakujeme za tvoj dar – večnej prítomností pri nás, v našich srdciach," týmito slovami privítal mamky, mamičky a babky v divadelnej sále KD zástupca primátora mesta Ľuboš Ontko v úvode programu, ktorý si pre svoje mamky pripravili deti z materských a základných škôl, DFS Krompašanček a ZUŠ Krompachy. 

Nedeľné sviatočné popoludnie oživili spevom, tancom, hrou na hudobnom nástroji i prednesom. Za ich šikovnosť boli odmenení potleskom. 

"Dovoľte aj mne, milé mamy a staré mamy, zablahoželať vám k vášmu sviatku, vyjadriť vám obdiv za všetko, čo pre svoje deti a vnúčatá robíte. S úctou sa skláňam pred vašou láskou, prácou, starostlivosťou a obetavosťou naplneným životom. Z úprimného srdca vám ďakujem za hodnoty, ktoré vytvárate a ktoré zdobia meno MATKY," zdôraznil vo svojom príhovore krompašský viceprimátor.