Rómovia si Deň Rómov každoročne pripomínajú 8. apríla ako svoj pamätný deň. 

Pred  50-timi rokmi sa Rómovia z celého sveta stretli v Londýne a dohodli sa na používaní vlastnej vlajky, hymny a jazyka, čím spečatili svoju národnú hrdosť v symboloch. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu k Indii. Rómovia sú druhou najpočetnejšou menšinou v Slovenskej republike. Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch 7-14 miliónov Rómov.

Program bol zameraný na oslavu bohatej kultúry Rómov a ich jazyka. Počas pestrého programu odzneli tradičné rómske piesne, básne a tance. Do programu sa zapojila aj rómska kapela z Hornádskej ulice, ktorá otvorila program zahraním a zaspievaním rómskej hymny „Gelem ,gelem“ v preklade „Šiel som, šiel som“, pochádzajúcej zo starobylej piesne známej pôvodne v Rumunsku a Srbsku.

Naše pozvanie prijali aj primátor mesta Ing. Dárius Dubiňák, zástupca primátora mesta Ing. Ľuboš Ontko, vedúci oddelenia OSaSV Ing. Ján Ivančo , pracovníci z Oddelenia školstva, kultúry a športu Ing. Ján Znanec a Mgr. Mária Šimoňáková, ktorí sa na záver poďakovali deťom za príjemný kultúrny zážitok. Podporiť nás prišli aj terénni sociálni pracovníci Mgr. Iveta Slovinská a Ivan Horváth.

Sme radi, že môžeme aj takouto formou zvýšiť kultúrnu úroveň obyvateľstva, kultiváciu vzájomného spolunažívania, podporovanie súdržnosti komunity a nasmerovať ich k novému životu, či integrácii do spoločnosti, pretože každý človek je našou výzvou a povzbudením.

„Nezáleží na tom, z ktorej časti sveta sme, musíme hľadať to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje“. (Peter Pollák).

Rómska vlajka: Zelený pruh symbolizuje prírodu, zem, plodnosť a modrý oblohu, slobodu, duchovno. V strede sa nachádza červené vozové koleso so šestnástimi ihlicami symbolizuje voz karavánu kočovných Rómov, cestovanie, rast, pokrok a odkaz, ktorým sa Rómovia symbolicky prihlásili k svojej pravlasti, odkiaľ sa presúvali už v 9. storočí.

Mgr. Kristína Mihaliková, odborný pracovník – garant KC