Denný stacionár je miesto, kde môžu seniori stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov a majú možnosť nadviazať nové priateľstvá, zabudnúť na samotu a vyplniť voľný čas.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba pre seniorov, ktorí žijú osamelo a potrebujú počas dňa pomoc, podporu, odbornú starostlivosť a zmysluplné naplnenie dňa. Taktiež je to služba aj pre seniorov, ktorí žijú so svojou rodinou, ale tá sa im nemôže venovať po celý deň a zároveň ešte nepotrebujú umiestnenie do zariadenia pre seniorov. Výhodou denného stacionára je, že seniori nestratia kontakt s rodinou a ich príbuzní nemusia mať strach o ich zdravotný stav a bezpečnosť.

Ďalšou výhodou je finančná úspora v porovnaní s poskytnutím opatrovateľskej služby v prípade, že sa táto poskytuje viac hodín počas dňa a taktiež to, že v dennom stacionári je zabezpečené celodenné stravovanie  (raňajky, desiata, obed a olovrant).

Počas dňa je pre seniorov pripravená celá rada záujmových, terapeutických, kultúrnych a duchovných aktivít. Zabezpečujeme záujmovú činnosť formou čítania kníh, počúvania hudby, pozerania filmov, tréningov pamäte, tématických rozhovorov, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných aktivít.

 
Prevádzková doba denného stacionára:

Pondelok 7:00 - 15:00 hod.
Utorok 7:00 - 15:00 hod.
Streda 7:00 - 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 - 15:00 hod.
Piatok 7:00 - 15:00 hod.
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja zatvorené.

Výška úhrad za sociálnu službu v dennom stacionári

Stupeň odkázanosti  Výška úhrady / 1 hod.
III. 0,30 €
IV. 0,40 €
V. 0,50 €
VI. 0,60 €


Stravovanie

Jedlo  Výška úhrady / 1 deň
raňajky 1,00 €
desiata 0,85 €
obed 3,40 €
olovrant 0,70 €

 

Ako vybaviť poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári?

Žiadateľ potrebuje posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári s minimálne III. stupňom odkázanosti. Žiadosť spolu s odbornými lekárskymi nálezmi sa podáva priamo na Mestskom úrade v Krompachoch. 

Tlačivá potrebné k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu sú na webovom sídle mesta Krompachy - Poskytnutie a zabezpečenie sociálnej služby alebo je možné si ich priamo vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Krompachoch.

O bližšie informácie a pomoc pri vybavení sociálnej služby môžte požiadať aj prostredníctvom emailového kontaktu imrich.papcun@krompachy.sk alebo na tel. čísle 0534192230.