Mesto Krompachy pozýva predajcov kvetov, byliniek, zeleninových sadeníc, ozdobných kríkov, ovocných drevín, osív a semien, záhradných pomôcok či doplnkov na balkóny a záhrady na XI. ročník Trhu kvetov a zelene, ktorý sa uskutoční v sobotu 29. apríla 2023. 

Bližšie podmienky sú uvedené v Organizačnom poriadku - príloha

Tlačivo žiadosti o vydanie povolenia na predaj - príloha