Potrebné doklady

- listy o prehliadky mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom
- občiansky preukaz zomrelého
- občiansky preukaz manžela/ky/ zomrelého
- rodný list zomrelého
- sobášny list zomrelého

Prvý výpis úmrtného listu nepodlieha poplatku.
Za duplikát úmrtného list sa vyberá správny poplatok 5 €.