Mesto Krompachy nezabúda, pripomína si a zároveň spomína na tých, ktorých životy vyhlasli počas 2. svetovej vojny, počas oslobodzovania. Každý občan nášho mesta by nemal zabúdať na obete a ľudí z nášho mesta, ktorí na oltár slobody položili to najcennejšie - svoje životy. 

Za účasti predstaviteľov mesta, organizácií a spolkov, ako i jednotlivcov sme si 24. januára 2023 pripomenuli pietnou spomienkou oslobodenie nášho mesta. 

Česť pamiatke všetkým, ktorí sa o slobodu Krompašanov zaslúžili. Myslíme na vás a nezabúdame.