Ing. Lukáš Bagin (nezávislý kandidát)

 Kontakt: lukas.bagin@krompachy.sk

 

Bc. Oľga Dzimková (SMER - sociálna demokracia)

 Kontakt: olga.dzimkova@krompachy.sk

 

Radovan Ďorko (Dobrá voľba a umiernení)

 Kontakt: radovan.dorko@krompachy.sk

 

Tomáš Gula (Spolu - občianska demokracia)

 Kontakt: tomas.gula@krompachy.sk

 

Igor Hlaváč (SMER - sociálna demokracia)

 Kontakt: igor.hlavac@krompachy.sk

 

MUDr. Marián Hojstrič (nezávislý kandidát)

 Kontakt: marian.hojstric@krompachy.sk

 

Igor Jendruch (SMER - sociálna demokracia)

 Kontakt: igor.jendruch@krompachy.sk

 

Ing. Ľuboš Ontko (nezávislý kandidát)

 Kontakt: lubos.ontko@krompachy.sk

 

Ing. Iveta Rušinová (nezávislý kandidát)

 Kontakt: iveta.rusinova1@krompachy.sk

 

Bc. Matúš Stana (nezávislý kandidát)

Kontakt: matus.stana@krompachy.sk

 

Ing. Martin Štancel, PhD. (nezávislý kandidát)

 Kontakt: martin.stancel:krompachy.sk

 

Ing. Ján Zahuranec (nezávislý kandidát)

Kontakt: jan.zahuranec.ml@krompachy.sk