Naše pozvanie prijal aj primátor mesta Krompachy Ing. Dárius Dubiňák a vedúci oddelenia OSaSV Ing. Ján Ivančo, ktorí na záver všetkým popriali  príjemné prežitie Silvestra, aby nasledujúci rok prežili  obklopení dobrými ľuďmi, v zdraví, porozumení a radosti.

Stretnutia sa zúčastnili aj terénni sociálni pracovníci a členovia  Miestnej občianskej poriadkovej služby Krompachy, ktorým sa pracovníčky KC poďakovali za ich pomoc a spoluprácu počas celého roka pri spoločne realizovaných skupinových aktivitách v komunitnom centre, alebo pri distribúcii potravinových balíkov obyvateľom mesta Krompachy, ktorí sú v sociálnej núdzi. Nezabudli ani na našich občanov bez domova, z ktorých každý má iný životný príbeh, sú ohrození chudobou a pocitom osamelosti. V príjemnej atmosfére a dobrej nálade si spoločne pochutnali na tradičných silvestrovských chlebíčkoch, chutných koláčikoch a iných dobrotách.

Deti, ktoré sa svojim programom postarali o príjemnú atmosféru, si prevzali z rúk pána primátora  sladkú odmenu a všetci zúčastnení boli obdarovaní drobným darčekom.

Veríme, že spoločné porozumenie a hoci  aj jedno objatie dokáže zaplniť prázdnu dušu a práve pre tieto maličkosti žijeme, pretože aj „takáto maličkosť dokáže urobiť veľké veci“.

Vám všetkým  zo srdca prajeme úspešný štart do nového roku prežitý v zdraví, nech je po Vašom boku stále niekto, kto sa na Vás usmeje.

 

Pracovníčky komunitného centra