Oznamujeme obyvateľom rodinných domov, že od 1. 1. 2023 sa bude meniť interval vývozu smetných nádob so zmesovým komunálnym odpadom. Odpad sa bude zbierať 1 x za dva týždne, vždy v pondelok, každý nepárny týždeň podľa zverejneného harmonogramu. Prvý vývoz bude uskutočnený 2.1.2023.

Zároveň chceme upozorniť občanov, že sa bude vyvážať len odpad uložený v zbernej nádobe, pričom rodina do 6 členov má nárok na jednu KUKA nádobu, nad 6 členov to môžu byť dve nádoby. Odpad položený voľne vo vreciach vedľa nádoby, resp. bez nádoby vám nebude vyvezený. Toto upozornenie sa s ohľadom na problematickú manipuláciu s nádobou pri vývoze  netýka ulíc Banská, ulica kapitána Nálepku, Dolina, Kúpeľná a Lesnícka.

Ďakujeme za pochopenie.