Informácie o delegovaní do komisií a tlačivo „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete:

delegovanie do volebných komisií