V Nemocnici AGEL Levoča, Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., člen skupiny AGEL, a Nemocnici AGEL Krompachy začne platiť  od 15. júla 2022 zákaz návštev hospitalizovaných pacientov. Vyplýva tak z rozhodnutia hlavného epidemiológa a hygienika skupiny AGEL SK.

„S platnosťou od 15. júla 2022 až do odvolania platí v nemocniciach spišského klastra zákaz návštev. Rozhodnutie bolo prerokované v súčinnosti s medicínskym vedením a hlavným epidemiológom a hygienikom spoločnosti AGEL SK. Primárnym zámerom je ochrana nášho personálu a pacientov, v dôsledku nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19,“ informuje riaditeľ nemocníc spišského klastra, Ing. František Lešundák.

Nepriaznivá epidemiologická situácia a najmä snaha predísť ťažkým dopadom pandémie viedla k rozhodnutiu, že od 15. júla 2022 platí v levočskej, kežmarskej a krompašskej nemocnici zákaz návštev hospitalizovaných pacientov.

V prípade pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, alebo z dôvodu návštevy kňaza je možné udeliť výnimku pri dodržaní prísnych pandemických opatrení.

Možnosť zabezpečenia osobných potrieb pacientov je denne, kedy môžu príbuzní odovzdať veci službukonajúcemu personálu na oddelení.  

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK