„Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“

 

vyvesené: 25.04.2022

sňaté: 11.05.2022