Pozn.: Z kultúrnych podujatí v meste sú zhotovované fotografie aj videozáznam.