Úradné záležitosti vybavované v režime OTP:

  • OVEROVANIE PODPISOV, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
  • MATRIČNÝ ÚRAD
  • POKLADŇA

 
Odporúčame občanom aby na komunikáciu s mestským úradom využili telefonickú, e-mailovú a elektronickú komunikáciu prostredníctvom verejného portálu verejnej správy slovensko.sk

Telefónne čísla a e-mailové adresy zamestnancov nájdete na webovej stránke mesta v sekcii kontakty.

K preberaniu podaní doručovaných na mestský úrad slúži schránka umiestnená na vchode mestského úradu.