Osem Krompašanov držiteľov bronzovej, striebornej, zlatej a diamantovej Janskeho plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi ocenilo mesto Krompachy, ktoré nezabúda na ich skutok nezištnosti.

Stalo sa milou tradíciou, že sa každoročne na pôde Mestského úradu v Krompachoch uskutočňuje slávnostné odovzdávanie ocenení bezpríspevkovým darcom krvi. Aktuálna situácia však nepraje slávnostným prijatiam, preto sa aj tohtoročné oceňovanie konalo v komornej atmosfére.

Do obradnej siene krompašského magistrátu si prišli ocenenie prevziať z rúk primátorky mesta Ivety Rušinovej a zástupcu primátorky Dáriusa Dubiňáka traja dobrovoľní darcovia. Ostatným situácia nedovolila osobne si preň prísť. Odovzdávanie ocenení prebehlo za dodržania epidemiologických opatrení.

„Chcem vám z úprimného srdca poďakovať za to, čo robíte. V tejto ťažkej dobe spoločnosť ďakuje všetkým, ktorí sú v maximálnom nasadení, no na bezpríspevkových darcov sa akosi zabúda. No bez ich činu ľudskosti a ich skutkov by to nešlo. A o to je to vzácnejšie, že darujete krv nezištne,“ zdôraznila v úvode oceňovania primátorka mesta Iveta Rušinová. Vyjadrila veľký obdiv a vyslovila poďakovanie všetkým darcom krvi a poďakovala im v mene Krompašanov, aj v mene ľudí, ktorým pomohli a zachránili. „Chcem vám zaželať, najmä v tejto dobe, veľa zdravia. Želám vám, aby vás neopúšťal entuziazmus a dobré srdce nikdy nepovedalo dosť. Verím, že pôjdete príkladom mladším ročníkom,“ doplnila primátorka.

Ďakovný list z mesta Krompachy bol udelený dvom držiteľom bronzovej Janskeho plakety (10 bezplatných odberov) : Ing. Lucii Andrejkovej PhD. a Ing. Slavomíre Uličnej. Rovnako ďakovný list poputuje aj držiteľovi striebornej Janskeho plakety (20 bezplatných odberov) Jánovi Medvecovi.

Čestné uznanie primátora mesta si za čin ľudskosti vyslúžili držitelia zlatej Janskeho plakety (30 – 40 bezplatných odberov): Ing. Jana Trelová, Valerián Buc a Miroslav Bernáth.

Spolu 60-krát od roku 2001 dobrovoľne darovala krv Ing. Jana Tureková, aktuálne nositeľka diamantovej Janskeho plakety, ktorú mesto ocenilo Cenou primátorky mesta za dobrovoľné darovanie krvi. Rovnako Cena primátorky mesta bola udelená aj diamantovému Ondrejovi Horvátovi, ktorý krv daroval 80-krát.

„Ste držiteľkou diamantovej Janskeho plakety, keby som mala klobúk, tak ho pred vami zložím. Všetko sa dá v súčasnosti nahradiť, ale životodarná krv sa nedá. Nič a nikto nedokáže darovať krv iba človek. Chválabohu, je tej krvi toľko, že sa môže darovať. Je to dar Boží, a vy tento dar, ktorý ste dostali do vienka rozdávate ďalším, ktorých nepoznáte a predsa ste absolvovali neuveriteľných 60 odberov. Skláňam sa pred vami, ďakujem vám v menej občanov tohto mesta aj v mene tých, ktorým ste zachránili život. Odovzdávam Vám cenu primátorky mesta a úctou a láskou. Je to cena ľuďom, ktorí si ju skutočne zaslúžia,“ uviedla primátorka mesta pri odovzdávaní ocenenia Jane Turekovej.

„Pre nás je to veľká česť a radosť mať takýchto ľudí medzi nami. Obdivujem Vás, že to robíte dobrovoľne a chcete pomôcť druhým. V dnešnej dobe sa už veľa takýchto skutkov nevidí, že by človek druhému človeku pomáhal, skôr jeden druhého haní, závidí. O to viac si vás vážime ako dobro medzi nami, ktoré stále existuje,“ doplnil zástupca primátorky.

Jana Tureková cenu prijala s pokorou a vďakou. Ako zdôraznila, skutky dobra a lásky sa v dnešnej dobe, bohužiaľ nenosia. „To, čo ľudia urobia dobré si málokedy niekto všíma. Som rada, že môžem darovať krv, že som našla aj vnútornú silu, aj ľudí, s ktorými sa veľmi rada stretávam na odberoch. Sme taká jedna veľká rodina, tí, ktorí krv darujú a tí, ktorí krv berú. Sú to ľudia, ktorí chcú dobre robiť druhým, bez toho, aby očakávali nejaké ceny alebo iné uznania. Sú to ľudia, ktorí idú a chcú pomôcť takýmto spôsobom. Nie peniazmi nie slávou, ale ľudsky pomáhať. Človek človeku pomôže lebo môže, lebo chce,“ dodala J. Tureková.

Na svoj prvý odber si veľmi dobre spomína aj Jana Trelová. Bolo to na vysokej škole, v rámci študentského náboru. „Pokiaľ je niekto zdravý a môže pomôcť, tak by to mal urobiť. Aj u nás na škole, keď bola ešte situácia lepšia sme organizovali darovanie krvi medzi študentmi. Verím, že viacerí pri tom ostali aj naďalej,“ uviedla dobrovoľná darkyňa.

Ako zdôraznila, pre ňu je každé jedno darovanie spojené s príjemným a dobrým pocitom. „Naozaj mám z toho až eufóriu, že som niečo dobré urobila. Myslím si, že každý by mal taký pocit, ak by to vyskúšal. Hádam som aj niekomu pomohla,“ dodala.

Na svoje prvé darovanie si zaspomínal aj ďalší ocenený Valerián Buc. Ako hasič bol darovať krv spolu s kolegami. Odvtedy to absolvoval už 40-krát. A nikdy to neoľutoval. „Pre vek končím s odbermi, ale som spokojný. Hovorí sa, že jeden darca jedným odberom krvi zachráni život trom pacientom. Keď som pomohol toľkým, som rád. Človek by nemal váhať a ak môže, nech krv daruje,“ doplnil V. Buc, ktorý inšpiroval k darovaniu krvi aj mladších.