Mestský úrad Krompachy bude fungovať od 1.11.2021 v režime OTP (OČKOVANí / TESTOVANÍ / PO PREKONANí COVID)

  • Pri vstupe do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky.
  • Vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch len pre osoby s respirátorom prekrytými hornými dýchacími cestami.
  • Zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m.
  • Koncentrácia osôb v priestoroch - 1 osoba na 15 m². 

Mestský úrad bude fungovať v režime OTP, to znamená, že vstup sa povolí iba nasledovným osobám:

1. osoba plne očkovaná:

  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  • osoba do 12 rokov veku a dvoch mesiacov veku

2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

3. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Návštevy a stránky si vyzdvihnú zamestnanci úradu vo vestibule úradu. Pri vstupe do budovy úradu bude vykonávaná kontrola, či osoby spĺňajú podmienky režimu OTP.

Pripravte si, prosím, príslušné potvrdenie.

Ďakujeme za pochopenie.