Spoločnosť TERMOKOMPLEX spol. s.r.o. informuje, že avizovaný nárast cien zemného plynu na burze, ktorý zasiahne aj tvorbu cien vyrobeného tepla na Slovensku, sa odberateľov spoločnosti Termokomplex nedotkne minimálne na obdobie rokov 2021, 2022 a 2023.

Ako spoločnosť uvádza, na toto obdobie má zmluvou uzatvorené množstvo dodaného plynu, ako aj výšku jeho ceny. To isté platí aj pre dodávku a cenu elektrickej energie. Z toho vyplýva, že cena vyrobeného tepla, jej variabilná zložka, schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, pre toto obdobie ostane rovnaká teda nezmenená.