Z obsahu vyberáme: * Okienko samosprávy * Klub dôchodcov informuje * Svedectvo starých kníh * Názory čitateľov * cestovný poriadok * Ples hasičov