Ťažko povedať či niekomu práve tieto kvietky chýbali alebo si len niekto dokazoval silu svojho ega, pravdou je, že poškodil časť kvetinovej výzdoby, ktorá v meste pribudla iba pred mesiacom. Pracovníci mesta letničky zasadili a poškodený kvetináč vrátili na svoje miesto.

Víkend so sebou priniesol aj poškodenú lampu. Medzi drogériou a cukrárňou. Aj tu si zrejme niekto potreboval dokázať silu svojej „osobnosti“. Kým v prípade letničiek ide o malú škodu, jedna takáto lampa stojí približne 150 eur.

Normálne zmýšľajúci a príčetný občan mesta po takýchto excesoch nadobudne pocit, že ničenie, poškodzovanie a znehodnocovanie sa stáva obľúbenou a bežnou súčasťou bytia v našom meste. Takto to dopadne, keď sa k slovu dostane ľudská hlúposť, vandalizmus a nevďak. Škoda, že námaha a sila, ktoré niektorí jedinci vynaložia na ničenie, nedokážu zúročiť pri skrášľovaní mesta a v práci v prospech nás všetkých. Poškodzovať spoločný majetok ich zrejme baví viac.