Správa Ciest Košického samosprávneho kraja oznamuje širokej verejnosti, že v dňoch 12. – 13. júna 2021 bude v rámci vlastnej činnosti vykonávať stavebnú diagnostiku a statickú zaťažovaciu skúšku na moste M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce na ceste II. triedy 546, 547. Táto činnosť bude spojená s plánovanými dopravnými obmedzeniami v tomto úseku.

 

Bližšie v priloženej správe.