Orez sa bude vykonávať na Hlavnej ulici za MILK - AGRO, na Lorencovej ulici č. 11 a  Lorencovej ulici vzadu pri garážach. Ďakujeme za porozumenie.