1. Odberové miesto v Základnej umeleckej škole na ulici Mikuláša Šprinca č. 23 v Krompachoch

2. Odberové miesto v Základnej škole na ulici SNP č. 47 v Krompachoch

 

Mobilné odberové miesto v priestoroch Multifunkčného ihriska pod Okruhliskom, Kúpeľná ulica č. 1373/22 bude taktiež otvorené.

Na toto mobilné odberové miesto sa môžete vopred online objednať, ale aj v prípade nevyužitia tejto možnosti budete otestovaní.

 

Prevádzková doba vo všetkých  odberových miestach bude v sobotu v obvyklom čase, t.j.:

od 8:00 hod do 16:30 hod.

prestávka na dezinfekciu od 12:00 hod. do 12:30 hod.

 

Upozorňujeme, že na odberových miestach sa realizujú iba vyšetrenia antigénnymi testami.

 

Mesto Krompachy zabezpečí na sobotu 13.2.2021 taktiež online zábery na odberové miesta v Základnej umeleckej škole na ulici Mikuláša Šprinca č.23 a Mobilné odberové miesto v priestoroch Multifunkčného ihriska pod Okruhliskom, Kúpeľná ulica č. 1373/22 v Krompachoch.