Mesto Krompachy nemá kompetenciu na zmenu tejto lehoty.

Podpísané priznanie je možné poslať poštou alebo vhodiť do schránky umiestnenej na vchode mestského úradu.

Občania môžu  túto problematiku konzultovať  na tel. č. 053/419 2223 a to každý pracovný deň medzi 9.00 a 15.00 hod.

Taktiež je možné na tento účel využiť e-mailovú adresu: silvia.karolcikova@krompachy.sk.