Pred vstupom do priestorov škôl sa  preukážu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nielen žiaci, ale aj učitelia a jeden z rodičov. Negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nesmie byť starší ako 14 dní.

Mesto Krompachy, ako zriaďovateľ  základných škôl, bude súčinné a nápomocné, ak rodičia detí prejavia záujem o obnovenie vyučovania a zároveň musí byť ochota zo strany jednotlivých škôl zabezpečiť po technickej a organizačnej stránke dané odberové miesto v priestoroch školy.