Viacúčelové vozidlo na údržbu miestnych komunikácii LYNX RASCO bude využívané na strojné čistenie krompašských ulíc a doplní takmer 12-ročnú techniku, ktorú má mesto v súčasnosti k dispozícii a ktorá je na hranici svojej životnosti.

Obstaraním tohto komunálneho vozidla sa umožní výrazne redukovať prašnosť v meste Krompachy prostredníctvom údržby komunikácií a verejných priestranstiev, čím sa vytvoria podmienky pre zlepšenie ovzdušia najmä v horúcich letných mesiacoch, kedy sú emisie z dopravy najintenzívnejšie.

Hlavná aktivita: nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií

Celkové výdavky projektu: 113.560,00 EUR

Poskytnutá dotácia: 80.000,00 EUR

Vlastné zdroje: 33.560,00 EUR