http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-13-oktobra-plati-zakaz-zhromazdovania-sa-viac-ako-6-osob