Termín najbližšieho  zasadnutia  mestského zastupiteľstva bude oznámené v priebehu mesiaca november  2020.